Dorpshuis Westzaan – De Kwaker

Verduurzaming, subsidies en voortgang

Dorpshuis De Kwaker heeft in haar Ondernemersplan staan te streven naar uitvoering van energiebesparende maatregelen om haar bijdrage te leveren aan een verantwoord klimaatbeleid; dit naast de financiële noodzaak tot bezuiniging.


Naar aanleiding van een subsidieregeling van de Provincie Noord-Holland, gericht op verduurzaming van de dorps- en buurthuizen, is een inventarisatie gemaakt door Energieke Regio-Noord van potentiële besparingen voor Dorpshuis De Kwaker.


Onze commissie verduurzaming heeft, op basis van dit Plan van Aanpak (PVA), scenario’s ontwikkeld waarin de diverse opties op hun impact en financiële haalbaarheid werden bekeken, op basis van offertes. Items zijn o.a. extra zonnepanelen, bodemisolatie, spouwmuur na-isolatie, LED verlichting (in de ruimtes waar nu nog conventionele verlichting aanwezig is). Het voornemen is om uiteindelijk geheel van het gas af te gaan om hiermee de maximale CO2 reductie te bewerkstelligen. Verwarming van de ruimtes zal dan via lucht-lucht warmtepompen worden gerealiseerd. Een warmwaterboiler waterpomp zal het warme water leveren.


Voor realisatie van het definitieve PVA zijn er uiteindelijk drie subsidieverstrekkers gevonden:


1) Zeer verheugd waren we met de toelating tot het Warmteboost programma van het Oranjefonds, als één van de vijftig dorpshuizen in Nederland. De Kwaker is een subsidie van 25k€ toegekend! Voor dit programma hebben we plaatsing van extra 35 zonnepanelen ingebracht (10-11-2023):


“Dorpshuis De Kwaker heeft een WarmteBoost bijdrage ontvangen! Met deze financiële impuls kan Dorpshuis De Kwaker het pand verduurzamen en zich ontwikkelen tot een duurzame inspiratieplek voor het dorp.


Het Programma #WarmteBoost is een gezamenlijk initiatief van het Postcode Loterij Buurtfonds, Katalys, LSA Bewoners, Oranje Fonds en de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Door het programma kunnen ontmoetingsplekken hun energiekosten verlagen en een duurzaam toekomstperspectief krijgen. Het programma wordt mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.”


2)  Met het buurthuisregelingsprogramma van de gemeente Zaanstad is op 6-12-2023 verdere bodemisolatie gerealiseerd: 120 m3 Drowa chips is de kruipruimtes ingeblazen.


3) De resterende punten zijn in de subsidieaanvraag van de Provincie Noord-Holland voor de “Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra Noord-Holland 2022” ingediend en eind december 2023 verleend. Hiermee worden de volgende verduurzamingsactiviteiten uitgevoerd (50% subsidie).

    1. Plaatsen airco-units in diverse ruimtes in het gebouw
    2. Basisverlichtingsbronnen vervangen naar LED-verlichtingsbronnen
    3. Isoleren van het gebouw door aanbrengen spouwmuurisolatie

Bovenstaande maatregelen zijn einde 2023 gestart en eind februari 2024 voltooid; alleen de allerlaatste LED lampen zullen nog worden geplaatst door het klussenteam.


Dit betekent dat De Kwaker vanaf 23-2-2024 de gasgestookte CV heeft kunnen uitzetten en over is gegaan op (deels eigen opgewekte) elektra. Een mooie mijlpaal; dank aan alle subsidieverstrekkers en betrokkenen!


Verder overwegen we de gasfornuizen in de keuken te voorzien van inductiekookplaten waarna volledige afsluiting van het gas gerealiseerd kan worden.


Tot slot: over enkele jaren zal er nog een laatste, belangrijke maar ook de duurste, stap moeten worden gezet om bij de eerstkomende vernieuwing van de dakbedekking een flinke isolatieslag te maken. Hiervoor zullen wij op zoek gaan naar de benodigde fondsen: bij externe subsidieverstrekkers maar ook bij de inwoners van Westzaan.


En natuurlijk blijven wij alle gebruikers vragen hun individuele bijdrage te leveren, thuis, maar zeker gedurende hun verblijf en gebruik van de ruimtes in De Kwaker (licht uit bij vertrek uit de ruimte en temperatuur tijdig omlaag) zodat we samen sterk staan voor een duurzaam en levensvatbaar Dorpshuis.