Dorpshuis Westzaan – De Kwaker

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker te Westzaan

 Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen onze uiterste best hier zorgvuldig mee om te gaan.

 

Met wie kunt u contact opnemen?

Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Voor vragen en het wijzigen van uw contactgegevens kunt u contact opnemen met Marianne Kaatee of Gerda Steenbergen, beheerders van Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker

U kunt de beheerders bereiken door contact op te nemen via de mail: dorpshuis-westzaan@outlook.com

 

Welke gegevens verwerken wij?

Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Daarnaast bewaren we foto’s van activiteiten voor de opmaak van de website, sociale media en drukwerk. We streven ernaar personen die duidelijk in beeld zijn hiervan van tevoren op de hoogte te stellen.

 

Waarvoor verwerkt Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker de persoonsgegevens?

Als u inschrijft als cursist of aan de slag wilt als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan hebben we persoonsgegevens nodig.

Wij gebruiken de gegevens om u goed van dienst te zijn. We gebruiken de persoonsgegevens om contact met u te onderhouden en u te informeren over zaken die gerelateerd zijn aan het werk van onze organisatie.

Voorbeelden hiervan zijn:

– verzenden van onze nieuwsbrief;

– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren;

– en er zijn praktische redenen om uw gegevens te verwerken, zoals ter ondersteuning van administratieve processen rondom cursusgelden, huur van onze accommodatie etc.

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wilt u niet meer door ons benaderd worden dat kunt u dit schriftelijk of via email laten weten aan de beheerders Marianne Kaatee of Gerda Steenbergen: info@dorpshuis-westzaan.nl

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dorpshuis-westzaan.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de beheerders info@dorpshuis-westzaan.nl

Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

 

Wijzigingen privacy beleid

Stichting Exploitatie Dorpshuis De Kwaker houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Jaarlijks stelt het bestuur het privacy beleid weer opnieuw vast.